מכתבים מהעתיד

מילים ברוח העצמה, איחולים ואנקדוטות - מלביאה אחת לאחרת.

אנו אוספות פתקים אישיים שנכתבים על ידכן, ומחברות אותם לחבילות של נשים אחרות במקומות שונים בעולם. כל חבילה שלנו מכילה מעטפה ובה מסר שבחרתן להעביר לאישה אחרת.

הקליקי על מנת להעביר את המסר שלך באופן אנונימי כך שיום אחד, היכן שהוא בעולם תוכל אישה אחרת לקבל את החבילה שלה בצירוף הפתק שלך.